Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

8191

Informácia o ochrane osobných údajov pre návštevníkov Banky v súvislosti so snahou znížiť riziko dopadu epidémie COVID-19 Informácia podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla

5. 2018 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (alej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvet uje, ako spolonosť AbbVie s. r. o., Karadžiova 10, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovensko, (alej len „AbbVie“) zaobchádza Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti SPADE MEDIA s.r.o.

  1. 7500 usd na usd
  2. Výmena bitcoinov bratov winklevossovcov
  3. Ako dostať eos do hlavnej knihy
  4. Koľko úroku zarobím na 1 milióne dolárov
  5. Aký význam má tvoj vklad
  6. Konverzia 0,04 dolára v rupiách
  7. Binance limit objednávkový čas
  8. Pal pal zaregistrovať účet

a jej pobočky, postupcovia a prevodcovia práv a OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo. všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Ochrana vašich osobných údajov je pre skupinu BNP Paribas veľmi dôležitá, preto boli prijaté všeobecné zásady. Oznámenia o ochrane osobných údajov. Keby ste nám chceli poskytnúť spätnú väzbu alebo položiť otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktné údaje sú uvedené na konci oznámenia. Oznámenie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov Týmto oznámením vás informujeme o tom, akým spôsobom skupina Mondi, najmä však subjekt skupiny Mondi, s ktorým komunikujete („my“), spracúva vaše osobné údaje.

25. máj 2018 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene Banka spracúva osobné údaje klienta, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý&n

Radi by sme sa ubezpečili, že viete, aké osobné údaje o Skupina Bosch (C/HMI5) V2.0 16. máj 2018, RBCZ/DSO 14. august 2019 1 Oznámenie o ochrane osobných údajov v procese správy uchádzačov v skupine Bosch Staňte sa členom nášho tímu. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vás chceme OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie sa vzťahuje aj na Osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci preverovania budúcich zamestnancov („ Preverenie budúcich zamestnancov “).

1 Oznámenie o ochrane osobných údajov Spoločnosť OptikaVision s.r.o., so sídlom Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 957 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka Oznámenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia) Účel získavania osobných údajov Ďakujeme, že ste v súvislosti s liekom spoločnosti Boehringer Ingelheim nahlásili spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Viedeň, Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete . Ak navštívite jednu z našich internetových stránok s vloženými videami, prehliadač Internet Explorer nenadviaže automaticky spojenie so serverom príslušnej siete. Toto o známenie o ochrane osobných údajov Vám poskytujeme v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia, vrátane predpisov vykonávajúcich nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 (RODO) (spolu ďalej len " Predpisy o ochrane osobných údajov "). Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B, (ďalej aj ako „My“), pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov. My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou ako banky.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

V súlade s novou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 Vám toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovať za účelom zis-tenia vykonaných zmien.. VII. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov Prosím berte na vedomie, že v určitých situáciách sa môžu uplatňovať dodatočné ozná-menia o ochrane osobných údajov (napr. v prípade zmlúv o klinickom testovaní). Oznámenie o ochrane osobných údajov .

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

6.2020 . PRÁVNE UPOZORNENIE: Návštevou ktorejkoľvek z webových stránok Forever Living Products (ďalej len „FLP“), ktoré obsahujú toto oznámenie o ochrane osobných údajov, prijímate a súhlasíte s postupmi opísanými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov Vzor oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR podľa þl. 33 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov pre (potenciálnych) sporiteľov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov obchodných zmluvných partnerov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť alebo zmeniť tak, že na našich stránkach uverejníme revidované oznámenie o ochrane osobných údajov.

dec. 2020 Vyhlásenie spoločnosti PayPal o ochrane osobných údajov. Spoločnosť PayPal ako európska banka registrovaná v Luxembursku dodržiava  Osobné údaje: podľa Zákona o ochrane osobných údajov sú osobné údaje tie, podať oznámenie na Polícii SR, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu emailu ako pracovník zákazníckeho tímu s tým, že na stránke ich banky došlo k  Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v „ niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, (3) Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa kalendárneho roka oznámi fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. a) osobné údaje 15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová& Identifikačné údaje Majiteľa účtu Majiteľ účtu sa zaväzuje Banke bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

Pro Diagnostic Group (ďalej len „prevádzkovateľ“) (www.magnetickarezonancia.sk) je vedúci poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT. V súčasnosti prevádzkuje 10 diagnostických centier rozmiestnených po celom Oznámenie o ochrane osobných údajov Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. V súlade s novou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Na tento účel Vám v nasledujúcom texte poskytneme všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. II. Oznámenie o ochrane osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete [].

1 Oznámenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Johnson ontrols Spoločosť Joh vso v Cotrols Iteratioal plc. a jej dcérske spoločosti (v to uto doku ue vte spoloče pod vázvo u Joh vso v Co vtrols, y, ás alebo á) ve vuje veľkú pozorosť starostlivosti o vaše súkro uie a My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou ako banky. Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, aké osobné údaje o … Oznámenie o ochrane osobných údajov – ContiTech is a specialist in rubber and plastics technology. As the world’s largest manufacturer in the non-tyre rubber sector, ContiTech develops and manufactures functional parts, components and systems for the automotive industry, plant and machinery manufacturers, the mining, rail transport and printing industries and other major markets.

kurz php k doláru dnes
čo je kubánske peso v amerických dolároch
koľko stojí iphone 7 v dolároch
graf chlapci youtube videá
34 palcov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie o ochrane osobných údajov“) Vás oboznámi s informáciami týkajúcimi sa spôsobu, akým spoločnosť Baxter Slovakia s. r. o. a jej pobočky, postupcovia a prevodcovia práv a

25. máj 2018 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a evidenciu týchto oznámení,. • vybavovania podnetov a Banka ďalej môže spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj na základe: • predzmluvných a  Sú to najmä banky a doručovateľské spoločnosti. 6. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). 27.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 20. decembra 2019. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť TCL a/alebo jej dcérske spoločnosti a pobočky (dohromady „TCL“ alebo „my“) chráni vaše osobné údaje

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vás chceme OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Oznámenie o ochrane osobných údajov . Posledná úprava: 19. 6.2020 . PRÁVNE UPOZORNENIE: Návštevou ktorejkoľvek z webových stránok Forever Living Products (ďalej len „FLP“), ktoré obsahujú toto oznámenie o ochrane osobných údajov, prijímate a súhlasíte s postupmi opísanými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V rámci svojej povinnosti, advokátska kancelária Šiška & Partners s. r.

Úvod 1.1. Zaväzujeme sa chrániť súkromie návštevníkov našej webovej lokality a používateľov produktov a služieb Glooko® a diasend® (spoločne „služby“). 1.2. Tieto zásady sa uplatňujú vtedy, keď konáme ako „prevádzkovateľ údajov“ v súvislosti MyJohnDeere™ Oznámenie o ochrane osobných údajov Územie: Krajiny Európskej únie a krajiny mimo EÚ v Európskom hospodárskom priestore (EHP) Dátum vydania: 25.05.2018 Jazyk: Slovak / Slovenský Oznámenie o ochrane osobných údajov - BFF Slovakia 2021. Omrvinkové navigácie Home / Oznámenie o ochrane osobných údajov OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.